Valitse kieli

 Hus lastenpsygitarinen ulkopuoli.png

Ikkunoiden jälkilaminoinnilla voi olla muitakin syitä, kuin murtosuojan lisääminen. Tästä hyvänä esimerkkinä Helsingin yliopistollisen sairaalan uusi lasten psykiatrinen väistötila.

Uudessa tilassa haluttiin turvata lasten turvallisuus, jolloin ikkunoiden jälkilaminointi murtosuojakalvolla ja sirpalesuojakalvolla nousi yhdeksi vaihtoehdoksi.

Ikkunoiden jälkilaminoinnin etuna pidettiin toimivuutta, ulkonäköä ja hintaa, kun sitä verrattiin toiseen vaihtoehtoon eli Pleksilasiin. Kohteen potilastilojen ikkunat ja yleisten tilojen peilit suojattiin jälkilaminoitavalla GG1200 kalvolla, jonka tarkoituksena on estää potilaiden loukkaantuminen. Lisäksi osaan ikkunoihin asennettiin näkösuojakalvoja potilaiden yksityisyyden turvaamiseksi.

Jälkilaminoitavilla tuotteilla pystytään vahvistamaan ikkunan rakennetta murtoyrityksiä vastaan, mutta niillä voidaan myös suojata henkilöitä lasinsirpaleilta tai putoamisvaaralta.

Hus lastenpsygiatrinen sisäpuoli