Koulutus-ja konsultointipalvelut

Apua avainhallintaan avainhallinta v2

Safetyset  yhteistyökumppani Keycon kouluttaa ja konsultoi hallinnoimaan hankitut turvatekniset järjestelmät turvallisesti ja kustannustehokkaasti. Keyconin koulutuspalvelun erikoisosaamisalaa on avainhallinta. Avainhallintakoulutuksen ja konsultoinnin kohderyhmä on avaimia käsittelevät organisaatiot kuten; isännöintitoimistot,huoltoyhtiöt,turvallisuusalan yritykset,oppilaitokset ja lukkoliikkeet.
Keycon räätälöin koulutuksen kohderyhmälle sopivaksi ja varmistamme, että prosessit, työvälineet sekä tietotaito niiden käyttämiseen on kunnossa. Tutustu asiakasprojekteihin, joissa Keycon on ollut mukana laittamassa asiakkaan avainhallintaa kuntoon.

Avainhallinta on tärkeä osa kokonaisturvallisuutta. 
Hankittujen järjestelmien ylläpito muodostaa elinkaarensa aikana yleensä huomattavasti isomman kuluerän kuin itse järjestelmäinvestointi. Hyvällä ja järjestelmällisesti toteutetulla avainhallinnalla on iso merkitys kiinteistön turvatekniikan elinkaarelle ja luonnollisesti myös turvallisuudelle. Tavoitetila, että avainten haltijoista on reaaliaikainen tieto ja kiinteistössä liikkuvat ovat tiedossa, on turvallisuuden perusasia. Valitettavan usein käytännön avainhallinnan toteutus ja erityisesti tilanne, jossa yksityiskohtia ei ole mietitty,vie pohjan tavoitetilalta.

Avainten hallintaa ohjeistaa mm. Finassialan Keskusliitto ja käytännössä jokainen toimija, joka avaimia hallinnoi tulisi huomioida tämä omassa toiminnassaan. Ohjeistus sitoo niin kiinteistönhoitajaa kuin vartijaakin. Onko teidän yrityksessä asia kunnossa, autamme mielellämme.

Avainhallinnan käytännön uudelleenjärjestelyt ovat usein hankala toteuttaa oman työn ohessa. Avainhallinnan tuottamiseen ei ole oikeita työvälineitä, mietittyjä prosesseja eikä ohjeistusta. Vielä harvemmin itse tekijöillä on koulutusta asianmukaisten välineiden käyttöön tai edes perustietämystä siitä, miten asiat tulisi tehdä.

Keycon avainhallintakoulutus asiakaskohteessa räätälöidään aina asiakaskohtaisesti ja tarvittaessa se on hyvin konkreettista, työntekijän vieressä tapahtuvaa työn opastusta ja tukemista oikeisiin toimitapoihin. Koulutuksessa ja konsultoinnissa otetaan aina huomioon asiakaskohteen ja toteutettavan prosessin turvallisuusvaatimukset, voimassa oleva lainsäädäntö, suositukset ja turvallisuusluokitukset sekä auditointijärjestelmät.

Avainhallinnan haltuunotto

Tyypillisesti avainhallinnan haltuunotto on monivaiheinen projekti, jonka tavoitetila on saada avainhallinta haltuun niin, että sen ylläpito yhteisesti sovitun toimintamallin kautta on helppoa ja selkeää läpi prosessin. Osa asiakkaistamme tarvitsee apua vain jossain projektin osassa, jotkut haluavat, että asiantuntija on tukemassa ja ohjaamassa koko projektin ajan. 

Avainhallintakoulutus oppilaitoksissa, lyhytkursseina tai osana ammatillisia opintoja

Keycon kouluttaa käytännön läheisesti kiinteistön turvatekniikan perusteita ja erityisesti siitä näkövinkkelistä, mitä ammattilaisen tulee huomioida järjestelmistä eri rooleissa. Koulutuksemme voi olla osa opetussuunnitelman mukaista kokonaisuutta esim. seuraavien ammattitutkintojen tutkinnonosissa: Kiinteistönhoitaja,Isännöitsijä,Vartija,Turvallisuusalan perustutkinto, Palveluohjaaja ja Vahtimestari. Lisätietoja; puh. 050 344 9274

Ota yhteyttä

Safetyset Oy
Kellokukantie 4, 01300 VANTAA

p. 020 780 9370

Pyydä tarjous